Fosterforeldrene skal ha kunnskap om rollen familien har i barnevernsystemet og om hvordan dette påvirker egne barn og familiens hverdagsliv.

Mål for opplæringen

I løpet av opplæringen skal fosterforeldrene ha

Ønske om å hjelpe og støtte barnets utvikling
Kunne anvende gode foreldreferdigheter
Ha gode samarbeidsferdigheter
Ivareta barn i vanskelige livssituasjoner
Familien blir utvidet, men også endret
Tilby barnet tilhørighet