Fosterforeldrene skal kjenne verdien av å jobbe med seg selv og utvikling av egne ferdigheter slik at hverdagslivet kan tilpasses barnets behov.

Mål for opplæringen

I løpet av opplæringen skal fosterhjemmet ha

Du er din egen historie
Kun en stødig voksen kan støtte et barn som mister fotfeste