Flere ting skal organiseres og planlegges i forkant av et familieråd. Her er en oversikt over hva du bør ta hensyn til, aktiviteter, roller og ansvarsfordeling i planleggingsfasen.

Film: Om å grue seg
Forberedelser og samtale om familieråd
Oppstartsmøte
Oppgaver etter oppstartsmøtet