Bruk av familieråd i undersøkelsesfasen kan gi gode løsninger for barnet og ungdommen. I mange tilfeller kan det forhindre plassering i beredskapshjem eller på institusjon.

Gjennomføring av familieråd forutsetter samtykke fra foreldre og barn.

Familier kan være forbeholdne med å involvere familie og nettverk i denne fasen av en barnevernssak. Andre ønsker å involvere familie og venner så fort som mulig. Det er mange eksempler på at familieråd i undersøkelsesfasen kan forhindre plasseringer.

Aktuelle spørsmål i undersøkelsesfasen
Kongsbergs erfaringer med familieråd