Barnevernreformen vil gi kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. Det skal fortsatt være en statlig andrelinjetjeneste. Det blir viktig med gode tiltak for å styrke kvaliteten når barn må bo på institusjon.

Familieråd i statlige og private institusjoner
Viktig med godt samarbeid
Kommunen kan søke om tilskudd
Råd og tips for selve møtet
Oppfølging av familierådet