Bruk familieråd i hastesaker når det er mulig. Familieråd i slike situasjoner tar sikte på å løse «her og nå» situasjonen og bidra til å finne andre løsninger når barnet allerede er plassert.

Bruk av familieråd i hastesituasjoner og akuttsaker
Familieråd kan forhindre plassering og forkorte tid på institusjon
Eksempler på hastesaker
Gjennomfør familieråd raskt
Delta via nett eller på telefon