Barn og ungdom som trenger et nytt sted å bo, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før. Familieråd brukes i økende grad i arbeidet med å rekruttere fosterhjem i slekt eller nettverk.

Vurder alltid barnets familie og nettverk som fosterhjem
Film: Fosterhjem i barnets slekt og nettverk
Familieråd fører til flere slektsplasseringer
Arranger informasjonsmøte med familien
Film: Introduksjon til familieråd