Det er ingen saksområder som egner seg spesielt dårlig for familieråd. Noen ganger kan det likevel være særlig spesielle forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre en forsvarlig prosess.  Da vil det være riktig å vurdere om prosessen skal opprettholdes eller avbrytes.

Makt og maktrelasjoner i familien
Avbryt familieråd i svært krevende saker
Ingen saksområder egner seg dårlig