Familieråd bør brukes mer i ettervernarbeid. Det er viktig at barneverntjenesten tilrettelegger for at unge voksne vet hvem i nettverket sitt de kan gå til for å få støtte.

Film: Familieråd og ettervern
Familieråd sikrer informasjon om rettigheter
Utfordringer i overgangen til voksenlivet
Det går bedre med de som får ettervern
Tilrettelegg for emosjonell støtte
Ressurser i familie og nettverk