Barneverntjenesten skal dokumentere barnets medvirkning for følgende:  

Samtale med barnet
Kunnskapsgrunnlag