Gode overganger fra barnehage og skole og mellom skoletrinn og skolenivå er svært viktig for å sikre et inkluderende og forsvarlig skole- og utdanningsløp og et godt utbytte for den enkelte. Forskning viser at det ofte er i overgangene det svikter når det gjelder barn og unge med funksjonsnedsettelse. Dette får ofte store konsekvenser for den enkeltes mulighet til å gjennomføre et effektivt og godt opplæringssløp som sikrer senere deltakelse i arbeid og i samfunnet generelt. Å sikre gode overganger kan bidra til å forebygge varig utenforskap. Det er derfor viktig å starte arbeidet med og planleggingen av overganger tidligst mulig.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet gode veiledere for overganger som kan benyttes.