Familievernet og barnevernstjenesten har ulike roller og ulikt utgangspunkt for å følge opp foreldre som er fratatt omsorgen. Arbeidet i de to tjenestene vil likevel grense opp til hverandre, og noen ganger også overlappe hverandre. Derfor er det viktig at barnevernstjenesten og familievernet samarbeider.

Det kan være nyttig å etablere møtepunkter eller samarbeidsfora der ansatte i de to tjenestene kan bli kjent med hverandre og hverandres arbeid. Det er mange ansatte i familievernet som ikke kjenner til hvordan barnevernet jobber- og motsatt. Kjennskap og tillit er viktig når det kommer vanskelige enkeltsaker, for eksempel når familievernet får saker der klientene er i konflikt med barnevernstjenesten.

Barnevernstjenestene kan oppnevne en kontaktperson for familievernet
Familievernkontorene kan invitere barnevernstjenesten til samarbeidsmøter
Familievernkontoret kan invitere seg selv til møte hos kommunen/ barnevernstjenesten
Sist faglig oppdatert 15. mars 2018