Barn kan plasseres utenfor hjemmet, enten frivillig eller med tvang. Det vanligste er at flyttinger er planlagt, men i en del saker må det skje som en hasteflytting.

De fleste flyttinger er planlagt
Hvilke lovhjemler gjelder når barn blir flyttet ut av hjemmet?
Sist faglig oppdatert 15. mars 2018