Behov for en samtalepartner
Behov for å forstå hvorfor barnet er blitt flyttet
Bearbeide vanskelige følelser
Samvær med barnet
Samarbeid med barnevernet
Ønske om personlig utvikling
Hjelp til å forsone seg med at barnet bor i fosterhjem eller på institusjon
Nettverks- og relasjonsarbeid
Foreldreveiledning og psykoedukasjon
Kunnskap om egne rettigheter
Ønske om støtte for å få barnet tilbake
Kultursensitiv praksis
Bruk av tolk
Hjelp i krise