Det er opprettet regionale ressursmiljøer i familievernet for oppfølgingen av foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon. Ressursmiljøene har en veiledningsfunksjon ovenfor familievernkontorene i sin region, og skal bistå med opplæring, kompetanseoverføring, regional koordinering og oppfølging av beste praksis.

Ressursmiljøene får opplæring og veiledning av Spisskompetansemiljøet, som har nasjonalt ansvar for implementering, opplæring, kvalitetssikring og veiledning av faglig standardisert praksis i etaten.

Spisskompetansemiljøet
Sist faglig oppdatert 12. desember 2019