Samtaleguiden kan brukes ved mistanke om at barnet er eller skal bli gift i nær framtid eller når barnet befinner seg i et ekteskapslignende forhold. Med ekteskapslignende forhold mener vi når barnet er forlovet eller har samboer.

Formålet med samtalen er å undersøke om barnet har blitt utsatt for barneekteskap, tvangsekteskap eller annen vold, kartlegge barnets situasjon og gi barnet nødvendig informasjon.

Dersom barnet er enslig mindreårig asylsøker skal barnet ha en representant. Representanten skal ha mulighet til å delta i samtalen som du har med barnet.

Sist faglig oppdatert 06. mars 2017