Lovverk

Se lover om tvangsekteskap og barneekteskap

 

Faglitteratur

Faglitteratur som kan være nyttig i arbeidet med barneekteskap:

Sist faglig oppdatert 08. mars 2017