Barnevernloven bestemmelser om tjenester og tiltak gjelder for alle barn som har vanlig bosted i Norge eller som oppholder seg her. Dette inkluderer barn som er flyktninger, internt fordrevne og barn som ikke har fastsatt bosted.

I barneekteskapssaker, som i saker som omhandler tvangsekteskap, kan det være svært viktig å vurdere barnets sikkerhet i forbindelse med tiltak. For mange er det å opprettholde ekteskapet viktig for familiens ære. Det kan også være økonomi og viktige relasjoner som står på spill for familien dersom ekteskapet oppløses. I noen tilfeller vil det være risiko for trusler og vold dersom barnet ber om hjelp til å komme ut av et barneekteskap. Les mer om hjelpetiltak, plassering, sikkerhetstiltak og oppfølging i Tvangsekteskap og æresrelatert vold – en veileder til barneverntjenesten.

I forbindelse med oppfølging av barnet skal barnevernet vurdere å samarbeide med relevante instanser som UDI, asylmottak, omsorgssenter, skole, politi, helsestasjon eller andre.

Tiltak når mindreårige har barn
Sist faglig oppdatert 06. mars 2017