Når barn lever i ekteskap, eller når det er grunn til å tro at barnet lever i ekteskap, har barnevernstjenesten normalt en plikt til å undersøke forholdene. Dette gjelder både ved sivilrettslig inngåtte ekteskap og utenomrettslige ekteskap.

Barnevernstjenesten har ansvar for

Undersøkelsesplikten gjelder både ved sivilrettslig inngåtte ekteskap og utenomrettslige ekteskap.

Samarbeid med utledningsmyndighetene
Sist faglig oppdatert 06. mars 2017