Fosterforeldre kan ha behov for videreopplæring og kurs etter at barnet har flyttet inn. Fosterhjemstjenesten tilbyr jevnlig gratis videreopplæring. 

Andre kurs for fosterforeldre
Hvem er involvert i særskilt opplæring av fosterhjemmet