Hvis barnet får hjelp og bistand fra ulike kommunale tjenester, bør barnevernstjenesten i omsorgskommunene opprette en ansvarsgruppe rundt barnet. 

En ansvarsgruppe er en gruppe som består av personer fra alle de ulike kommunale tjenestene barnet får hjelp eller bistand fra. Målet med ansvarsgruppen er at de ulike tjenestene skal samarbeide godt og løse oppgavene til barnets beste. Det er normalt barnevernstjenesten som koordinerer ansvarsgruppens arbeid. 

Lag en individuell plan
Barn over 15 år må samtykke
Hvem bør være i ansvarsgruppen
Når skal du opprette en ansvarsgruppe