Barnevernstjenesten i omsorgskommunen har ansvaret for at fosterhjemmet får råd og veiledning så lenge barnet bor i fosterhjemmet. I Oslo har barnevernet i bydelene dette ansvaret.

Kartlegging av fosterhjemmets behov
Tilby veiledning første året
Hvis barnet har spesielle behov
Tilby veiledning første året