Når barnet har flyttet inn i fosterhjemmet, bør barnevernstjenesten i omsorgskommunen vurdere planen som ble laget for innflytting sammen med barnet og fosterforeldrene.

Omsorgskommunen skal gjøre en vurdering av barnets flytting
Hvem er involvert i vurderingen
Når skal vurderingen skje