Når et barn flytter i fosterhjem, er den viktigste målsetningen at barnets tid i hjemmet skal være stabilt. Barnevernstjenesten i omsorgskommunen må gjøre det de kan for å forhindre et brudd. 

Hva er et stabilt fosterhjem
Hvem skal sikre stabilitet i fosterhjemmet
Hvordan sikre stabilitet i fosterhjemmet
Hvorfor ender noen fosterhjemsplasseringer med brudd
Lenker og litteratur