Barnevernstjenesten i omsorgskommunen har ansvar for å følge opp, støtte og hjelpe fosterforeldrene når barnet flytter inn, slik at de klarer omsorgsoppdraget. 

Ha beredskap som kan settes inn raskt og effektivt
Dette er viktig for foreldrene i innflyttingsfasen
Hvem er involvert i oppfølgingen?