Både barnevernstjenesten i omsorgskommunen og fosterhjemmet har ansvaret for å sikre at barnets fysiske og psykiske helse blir ivaretatt.

Valg av fastlege
Barnevernstjenesten i omsorgskommunen bør melde fra til barnets foreldre
Barnevernstjenesten i omsorgskommunen skal melde fra til helsestasjonen
Fosterhjemmet skal følge opp barnets helse
Hvem er involvert i å ivareta barnets helsebehov
Rettigheter for barn med nedsatt funksjonsevne