Alle fosterhjemstjenester skal ha et vakttelefonnummer som fosterforeldre kan ringe hvis det oppstår problemer eller krevende situasjoner i fosterhjemmet.

Finn telefonnummeret til vakttelefonen
Hvem er involvert i bruken av fosterhjemtjenestens vakttelefon