Før barnet flytter i fosterhjem, skal det få oppnevnt en tilsynsperson. Det er fosterhjemskommunen som oppnevner tilsynspersonen.

Send dato for når barnet flytter inn
Tilsynspersonordningen
Lag notat med mål og plan for plassering
Hvem er involvert i å oppnevne en tilsynsperson
Når skal tilsynspersonen være på plass