Når et barn flytter i fosterhjem, skal barnevernstjenesten i omsorgskommunen informere barnets nye barnehage eller skole om forhold som er nødvendig for å ivareta barnevernstjenestens oppgaver.

Hvilken informasjon bør barnevernstjenesten gi til barnehagen/skolen
Hvilken informasjon bør barnevernstjenesten gi til fosterforeldrene
Hvis skolebyttet må skje fort
Hvilken informasjon må barnets gamle skole gi den nye skolen
Når den nye skolen kan innhente samtykke fra barnevernstjenesten
Barnevernstjenesten må innhente informasjon fra skolen
Hold et overføringsmøte før skolebyttet
Hvem er involvert i å informere barnehage/skole
Lenker og litteratur