Barnevernstjenesten i omsorgskommunen må gjennomgå tiltaksplan og omsorgsplan med fosterhjemmet før barnet flytter inn, slik at fosterforeldrene vet hvilken rolle de har i planene.

Informer om planene for barnet
Gjennomgå de endelige planene med fosterhjemmet
Tiltak i tiltaksplan/omsorgsplan som bør tas opp i gjennomgangen
Hvem er involvert i gjennomgangen av tiltaksplan og omsorgsplan
Frist for gjennomgang av tiltaksplan og omsorgsplan