Barnevernstjenesten i omsorgskommunen skal følge opp barnets foreldre når barnet bor i fosterhjemmet.

Når og hvordan skal foreldrene følges opp
Hvis foreldrene mister ytelser/stønader
Hvem er involvert i oppfølgingen