Barnevernstjenesten i omsorgskommunen skal alltid involvere barnet og barnets foreldre når de lager planer for barnets omsorgssituasjon.

Gi barnet rett til medvirkning og innflytelse
Hvilke planer skal dere lage?
Involver både barn og foreldre
Hvorfor er det viktig å lage planer for barnet
Involver både barn og foreldre
Hvem skal delta i planleggingen