Alle barn skal få god omsorg og bo trygt i sitt fosterhjem, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika.

Dette bør barnevernstjenesten vite om seksuell orientering og kjønn
Gi fosterhjemmet opplæring i seksuell orientering og kjønn
Hvem er involvert i opplæring i seksuell orientering og kjønn
Lenker og litteratur