Når barn med etnisk minoritetsbakgrunn skal plasseres i fosterhjem, bør det være kontinuitet i barnets oppdragelse. Barnevernstjenesten og fosterhjemmet skal ta hensyn til barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn.

Hvem har «etnisk minoritetsbakgrunn»?
Behov for tolk
Oversett eller forklar dokumenter av betydning
Snakk med fosterforeldrene om ivaretakelse av barnets etniske, kulturelle, språklige og religiøse identitet
Barnets planer
Barnevernstjenesten i omsorgskommunen skal følge opp barnet
Fosterhjemskommunen skal ha tilsyn med barnet
Hvem er involvert i denne oppgaven