Barneverntjenesten i omsorgskommunen og fosterforeldrene skal inngå skriftlig avtale om barneverntjenestens og fosterforeldrenes forpliktelser. Når fosterforeldre inngår en fosterhjemsavtale, påtar de seg et fosterhjemsoppdrag for barnevernstjenesten. Det betyr at fosterforeldrene skal gi fosterbarnet et trygt og godt hjem, og ivareta barnets behov for daglig omsorg.

Hva er et fosterhjem
Hva er en fosterhjemsavtale
Inngåelse av fosterhjemsavtalen når barnevernstjenesten har overtatt omsorgen for barnet
Inngåelse av fosterhjemsavtalen når plasseringen er frivillig
Slik inngår du en fosterhjemsavtale
Når skal fosterhjemsavtalen signeres
Hvem skal signere fosterhjemsavtalen