Forventningssamtalen er en samtale mellom barnevernstjenesten i omsorgskommunen (kommunen som er ansvarlig for fosterhjemstiltaket enten som en frivillig plassering eller etter omsorgsovertakelse) ​og fosterforeldrene. Samtalen bør, så langt som mulig, gjennomføres før barnet flytter inn i fosterhjemmet.

Slik foregår forventningssamtalen
Dette bør dere snakke om
Hvem skal delta i samtalen
Når skal du gjennomføre samtalen