Barnet har behov for å forberede seg når det skal flytte inn i et nytt hjem. Barn har imidlertid ulike behov, og det er det viktig at barnevernstjenesten og fosterhjemmet tar hensyn til.

Besøke fosterhjemmet før innflytting
Gjenta informasjonen som dere gir til barnet
Behov for informasjon og medvirkning
Tett oppfølging fra saksbehandler
barnet Hvem er involvert i forberedelse av barneteller andre barnet flytter fra fosterhjemmet barnevernstjenesten i omsorgskommunen