Formidling og transparens
Evaluering og oppfølging
Etterrettelighet