Barn og unges medvirkning kan bidra til betydelige og langsiktige fordeler for barn og samfunnet.  

Ivaretar barns menneskeverd 
Bedre grunnlag for vedtak, tjenesteutvikling og politikkutforming 
Styrker tilgang til andre rettigheter
Fremmer myndiggjøring 
Fremmer demokratisk inkludering