Fora og arenaer for samarbeid

Det bør etableres fora og arenaer for samarbeid mellom barnevernstjenesten og helse- og omsorgstjenesten. Faste samarbeidsmøter vil kunne bidra til at felles utfordringer blir kjent og forsøkt forebygget eller løst.

Samarbeidsavtaler

Direktoratene anbefaler at samarbeidsavtaler og strukturer for samarbeid i regionene videreutvikles, og understøtter lokale samarbeidsavtaler. Det anbefales også at det legges til rette for lokale samarbeidsavtaler mellom barnevernstjenesten og helse- og omsorgstjenesten, og mellom de enkelte barnevernsinstitusjoner og helse- og omsorgstjenester. Samarbeidsavtalene bør være forankret i ledelsen på alle nivå med ansvar for rutiner. Det bør også arbeides med å utveksle kunnskap om hverandres tjenester og legges til rette for kompetanseutvikling.