Oppfølging av egne tiltak er en kontinuerlig oppgave der ansatte på regionalt og lokalt nivå har et løpende ansvar. Oppfølging skal alltid finne sted når statlig regional barnevernmyndighet blir kjent med forhold som tilsier at kravene til kvalitet i lov og forskrift ikke er oppfylt.

Det vises blant annet til retningslinjer av 15. juli 2009 om oppfølging av tilsynsmyndighetens rapporter om regelbrudd i barneverninstitusjoner utarbeidet at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

I tillegg skal det gjennomføres en oppfølging etter disse retningslinjene i hver av institusjonene minst en gang i året. Statlige regional barnevernmyndighet skal besøke institusjonens lokaler jevnlig. Det er opp til statlig regional barnevernmyndighet å vurdere hvilke avdelinger som skal besøkes som ledd i oppfølgingen.