Denne fasen omhandler innholdet i akuttiltaket. Det skal legges vekt på hvordan barnet blir møtt i tiltaket.