Første steg i arbeidet er å kartlegge og analysere status for likestilling. Aktuelle spørsmål kan være:

For å svare på spørsmålene kan dere for eksempel: 

Indikatorer for likestilling på ulike myndighetsområder

Under hvert myndighetsområde presenterer vi en rekke indikatorer dere kan hente inspirasjon fra når dere kartlegger status for likestilling. Vi har også laget en oversikt over indikatorer som er felles for ulike offentlige myndigheter. 

Felles for ulike myndighetsområder
Helsemyndigheter
Kultur- og idrettsmyndigheter
Landbruksmyndigheter
Sist faglig oppdatert 23. september 2021