Funkis  støtter voksenopplæring og kompetansebygging  hos  funksjonshemmedes organisasjoner. Vår erfaring, og kunnskap vi har samlet over tid, har vist oss at universell utforming ikke minst er viktig for nettsider. Blinde, svaksynte, dyslektikere, bevelseshemmede og andre mennesker med funksjonsnedsettelser bruker  pc og internett hver dag. Ved hjelp av spesialtilpasset utstyr og ditto programmer, er dette (i dag) fullt mulig.

Men for å få fullt utbytte av informasjon på nett, er disse gruppene avhengig av at skrifttyper, kontraster og liknende  tilfredsstiller kravene til universell utforming på web.  Det finnes noen kjøreregler for hvordan gjøre innhold (skrift, bilder) på web tilgjengelig for de aller fleste. (De mest brukte kriteriene er WCAG 2.0) De er ikke vanskelige å bruke og etterfølge. Det behøver heller ikke gå på bekostning av ”lekker   design”!

 Men alle som jobber med webpublisering bør vite om disse kriteriene/kjørereglene. Det er relativt enkelt og lite kostnadskrevende å sette i gang med allerede nå. Hva med å lage en veileder for universelt tilrettelagte nettsider? Å vite hvordan en lager godt tilgjengelige word-dokumenter er ikke vanskelig, bare man vet hvordan en gjør det. Et godt tilgjengelig word-dokument danner også utgangspunkt for godt tilgjengelige PDF’er, som egentlig er ment for trykksaker og ikke for web-publisering.

 

Ufordringer & løsninger:

  • Å få systemutviklere og webdesignere til å rette seg etter disse kravene. Det finnes imidlertid i dag publiseringssystemer for nettsider, som kan lastes gratis ned fra nettet. Det koster å bygge på moduler, men er ikke mer kostnadskrevende enn oppbygging av nettsider for øvrig. Noen av disse har gode utgangspunkter for uu og tilrettelegging. (Vi i Funkis valgte Drupal, etter råd fra MediaLT, som hjalp oss med å lage nye uu nettsider for et halvt år siden).
  • Video på nettsider: Krav til teksting og synstolkning. Kan bli dyrt for små bedrifter og – organisasjoner. Men viktig framover å støtte tekniskfaglige kompetansemiljøer, som kan utvikle avspillingssystemer og løsninger for lyd og levende bilder på web.

 

Plikten til universell utforming vil trolig gjelde for nye IKT-løsninger fra og med ett år etter at forskriften er vedtatt (forslag til forskrift har vært på høring, er ikke ferdigbehandlet enda. Det skal bli spennende å få den forskriften opp på bordet).  Mens eksisterende IKT-løsninger skal være universelt utformet fra 1. januar 2021.

 

Konklusjon uu når det gjelder IKT:

 
Det er viktig å sette i gang med alt som er mulig å gjøre, allerede nå!
Og det enkle er ofte det beste, også for nettbrukere som ikke har nedsatt funksjonsevne

 

Published 08. May 2015
Updated 08. May 2015