Innspill til Deltasenteret etter konferanse 15.4.13.

Det kom frem på Innspillkonferansen at første del av innføring av UU var brukt stort sett til utarbeidelse og informasjon.

Nå skal man altså se på tiden fra 2013 til 2025. Det ble på seminaret lagt frem en rekke synspunkt fra flere organisasjoner, synspunkt som MS-forbundet slutter seg til. I tilegg vil vi understreke disse punktene:

•Det er viktig at handlingsplanen som legges blir avlest underveis, slik at man vet at planene blir gjennomført, ellers er vi redde for at når 2025 kommer har vi ikke nådd de målene som er satt.
•Det blir viktig å sørge for et press på kommunene, det bør sannsynligvis følge penger med. Det er i kommune-Norge at de fleste av oss tilbringer det meste av tiden vår. Det er derfor viktig at arbeidet rettes mot kommunene.
•Det er ikke nok bare å ha fokus på bygningsmessige tilpassninger og bygging av veier og stier som tar hensyn til UU. Man må også ta hensyn til at vi bor i et land hvor vinter utgjør halvparten av året. Det må derfor sørge for at også bevegelseshemmede kan komme frem i vinterhalvåret.
•Det vil være viktig med fortsatt brukermedvirkning.
•Det er viktig at kompetansen hos politikere og byråkrater er tilstrekkelig, det er den kanskje ikke i dag.
•Det kom frem på seminaret at alt for mange klager til diskrimineringsombudet blir avvist. Dette er ikke bra, og dette forholdet må derfor rettes på gjennom tilstrekkelig informasjon både til de som klager og til de som skal behandle klagene.

 MS- forbundet ønsker lykke til i dette viktige arbeidet og står til tjeneste med sine erfaringer på området.

Published 06. May 2015
Updated 06. May 2015