Innspill til oppfølging av Regjeringens handlingsplan for universell utforming fra 2014 – gode bygg for et godt samfunn

Generelt

Bolig, bygg og plan og uteområder bør fortsatt være et prioritert innsatsområde. Mål for universell utforming av byggverk og uteområder videreføres.

 

Fokus og programområder:

 

Oppgradering av eksisterende bebyggelse

 • Utvikle strategier for oppgradering av byggverk til universell utforming gjennom forvaltning, drift og vedlikehold
 • Stimulere boligeiere til oppgradering til tilgjengelighet ved oppussing
 • Iverksette en nasjonal dugnad              

Kompetanse- og holdningsskapende tiltak

Utvikle strategier for formidling og erfaringsutveksling

 • utdanningsinstitusjoner
 • byggbransjen
 • kommuner
 • eiendomsforvaltere
 • boligeiere

Forskning og utvikling

 • Utrede og evaluere dimensjoneringsgrunnlaget for krav til universell utforming – bl.a framkommelighet, orientering, lyd, lys, luftkvalitet
 • Evaluere effekt av krav og praksis
 • Utrede utviklingspotensiale for universell utforming –
 • Evaluere almennytteperspektivet
Published 08. May 2015
Updated 08. May 2015