Nettverket er et tiltak i Regjeringens handlingsplan for universell utforming, Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge (2021–2025)