Nærfeltsystem er enkle trådløse (FM) mottakere med høyttaler og innebygget forsterker

Brukeren kan plassere utstyret nært seg for å oppnå nærfeltlyd. Systemene fungerer med en sender som tilkobles lydkilde: mikrofon, lydanlegg, TV, etc. Brukeren kan selv justere volumet på lyden. Nærfeltsystem er egnet i møterom der det benyttes mikrofon når man snakker. Slike systemer kan være til stor hjelp også for personer uten høreapparat.

 

Skisse nærfeltsystem

Nærfeltsystem:

  • En personlig lydforsterker
  • Trådløs lydoverføring (FM). Finnes også IR-systemer, men mindre utbredt pga. rekkevidde
  • Portabelt alternativ til fast installert lydanlegg
  • Kan være til stor hjelp også for personer uten høreapparat, men gir mindre utbytte enn direktelyd
Published 29. June 2015
Updated 27. June 2019