Leveransene

Leveransene i DigiBarnevern vil rulles ut fra 2020 og frem til 2022.

De planlagte leveransene i prosjektet er:

DigiBarnevern statlig del:

  • Barnevernsfaglig kvalitetssystem
  • Nasjonal portal for bekymringsmeldinger
  • Begreper og rapporteringsbank 
  • Informasjonsmodell og meldingsformater 

DigiBarnevern kommunal del: 

  • Fagsystem
  • Innbyggertjenester

De fire delprosjektene fra statlig del er beskrevet nærmere under.

Mer informasjon om leveransene fra kommunal del.

Statlige leveranser

Kommunale leveranser

  • Fagsystem
  • Innbyggertjenester