Tiltak

Lhbti-tilskuddsordning. Videreføre ordningen med tilskudd til organisasjoner og aktiviteter som bidrar til bedre levekår og livskvalitet blant lhbti-personer.

Status

Barne- og likestillingsdepartementet

Pågående – i rute.

Et løpende tiltak med en egen post på statsbudsjettet som fastsettes årlig av Stortinget. Fra og med 2017 ble målgruppen for ordningen utvidet til å omfatte tiltak rettet mot personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Pågående – i rute.

I 2020 ble kr 12 785 000 fordelt på driftstilskudd til fire organisasjoner, og 17 prosjekter fordelt på 16 organisasjoner.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet/Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

 

Published 30. May 2018
Updated 17. June 2021